WASIAT

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Wasiat adalah pesanan yang dibuat semasa hidup manakala pemberiannya akan dilaksanakan selepas kematian pemilik harta tersebut. Nilai had maksimum harta yang boleh diwasiatkan ialah 1/3 daripada keseluruhan harta dan harta itu diwasiatkan untuk bukan waris sahaja.

Manakala baki 2/3 daripada harta itu pula bolehlah diwasiatkan kepada para waris, sama ada mengikut nilaian faraid ataupun nilaian hasrat kita. Kebanyakkan orang ingin membuat wasiat kepada ahli warisnya dan nilai harta yang diwasiatkan pula adalah mengikut kehendaknya. Namun wasiat berkenaan pembahagian harta tersebut tidaklah semestinya diikuti oleh waris-warisnya selepas kematiannya kerana para waris masih boleh berbincang semula sama ada ingin mengikut nilaian lain yang dipersetujui bersama atau mengikut nilaian faraid.

Berdasarkan penerangan di atas, kita maklum bahawa wasiat berkenaan harta bagi orang Islam hanyalah betul-betul berkesan jika harta tersebut hendak dibahagikan kepada bukan waris, iaitu sebanyak 1/3. Bagi orang Islam, wasiat bukanlah dokumen yang paling berkesan untuk membahagikan harta kepada waris. Ini kerana, jika anda menyediakan wasiat dan di dalamnya anda nyatakan mengenai hasrat anda untuk membahagikan harta mengikut formula tertentu, pembahagian itu tidak berkuatkuasa secara otomatik kerana ia memerlukan persetujuan semua waris untuk dilaksanakan.

Walaubagaimanapun, sekiranya kita ingin membahagikan harta mereka mengikut formula tertentu kepada orang-orang yang kita kehendaki baik waris mahupun bukan waris, dokumen yang paling berkesan sebenarnya ialah HIBAH. Saya akan menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan HIBAH pada entry yang akan datang, insyaAllah..

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>