Undang-Undang Malaysia Berkaitan Fitnah (Siri 2)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Menurut undang-undang Malaysia, fitnah (defamation) berada di bawah kategori undang-undang tort. Secara amnya, fitnah (defamation)  terbahagi kepada dua:-

  • libel
  • slander

Libel adalah fitnah berbentuk kekal dan boleh dibuktikan secara dokumentasi di mahkamah. Contohnya fitnah yang dibuat atau ditulis di buku, akhbar, blog, facebook, tweeter dan seumpamanya. Malah fitnah berbentuk libel juga boleh berlaku melalui gambar atau video yang diletakkan di dalam medium yang disebutkan tadi, dan kini diluaskan lagi melalui banyak lagi medium sosial seperti instagram, whatsapp dan sebagainya.

Sementara slander pula adalah fitnah yang tidak boleh didokumentasi di mahkamah kerana ianya tidak kekal. Contoh yang paling jelas adalah percakapan mulut yang tidak dirakam oleh audio atau video. Sekiranya percakapan tersebut dirakam, maka ianya menjadi libel kerana ia sudah boleh didokumentasikan.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>